• مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
  • مجید پارسانیا
  • سمت: مدیرعامل و رییس هیات مدیره
  • تماس: 02143857
  • ایمیل: Majid.parsania@hadafmandi.ir
 • اداره کل حراست
 • اداره کل دفتر مدیرعامل
  • داوود اسماعیلی
  • سمت: مدیرکل دفتر مدیرعامل
  • تماس: 02143857
  • ایمیل:D.esmailii@hadafmandi.ir
 • معاونت تسهیلات و حمایت های بخشی
  • محمدرحیم سلیمانی
  • سمت: معاون تسهیلات و حمایت های بخشی
  • تماس: 02143857
  • ایمیل:M.soleimani@hadafmandi.ir
 • معاونت یارانه های مستقیم
  • سید جلال الدین عارفیان
  • سمت: معاون یارانه های مستقیم
  • تماس: 02143857
  • ایمیل:J.arefian@hadafmandi.ir
 • معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
  • محسن سخنوری
  • سمت: معاون برنامه ریزی و پشتیبانی
  • تماس: 02143857
  • ایمیل:
 • معاونت اقتصادی و بانکی
  • شهریار هنرور
  • سمت: معاون امور اقتصادی و بانکی
  • تماس: 02188802384
  • ایمیل:
 • اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی
  • سیده طیبه حسینی مجد
  • سمت: مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی
  • تماس: 02188804578
  • ایمیل:
 • اداره کل مالی و ذیحسابی
  • صمد عالی
  • سمت: مدیرکل مالی و ذیحسابی
  • تماس: 02143857
  • ایمیل:

6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0