سازمان هدفمند سازی یارانه ها

اخبار

اعلام زمان واریز یارانه معیشتی اسفند ماه 

آقاي دكتر ايزدي رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه ها با صدور اطلاعيه اي زمان واريز يارانه معیشتی اسفند ماه را اعلام كردند.

                                                                            ابسمه تعالی

         احتراماً ؛ بدینوسیله به اطلاع  مردم شریف ایران می رساند "چهارمین" مرحله یارانه حمایت های معیشتی ساعت 24:00 روز شنبه  مورخ 1398/12/10 به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

          کمک های معیشتی به تناسب بعد افراد خانوار پرداخت خواهد شد، بگونه ای که برای خانوارهای یک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار تومان، سه نفره 138 هزارتومان، چهار نفره 172 هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان واریز انجام خواهد شد.

             در این مرحله دویست و هشتاد و شش هزار و یکصد و چهل و نه خانوار دیگرکه درخواست بررسی مجدد آنها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید شده، یارانه                حمایت معیشتی اسفند ماه و مراحل قبل را همزمان دریافت  خواهند کرد.

 


اعلام زمان واریز یارانه نقدی اسفند ماه 

 آقاي دكتر ايزدي رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه ها با صدور اطلاعيه اي زمان واريز يارانه  نقدي اسفند ماه را اعلام كردند

متن اطلاعيه بدين شرح است:

احتراماً، به اطلاع هموطنان عزیز می رساند "یکصد و نهمین" مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفند ماه سال جاری به ازای هر نفر ۴۵۵/۰۰۰ ریال  به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴:۰0روزسه شنبه مورخ  1398/12/20به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.