ارتباط با ما چهارشنبه, 17 آذر 1400

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

  • EN
عنوان گروه خبري / تازه ترین اخبار . اخبار برگزیده .
  • ساعت : ۱۲:۵۸:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ 
از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها انجام شد؛
پرداخت 235 میلیارد و 414 میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشكی، راهداری راه و شهرسازی استان سمنان
سازمان هدفمندسازی یارانه ها مبلغ 235 میلیارد و 414 میلیون ریال بر اساس ردیف (35) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه  سال جاری به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، راه وشهرسازی شرق و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان پرداخت کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، در اجرای بند (35) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال جاری مبلغ  235میلیارد و 414میلیون ریال تحت عنوان تملک دارایی و سرمایه ای به راهداری و حمل و نقل جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، راه وشهرسازی شرق استان سمنان پرداخت شد.

براین اساس، 23 میلیارد و 853 میلیون ریال به راهداری حمل و نقل جاده ای استان سمنان، 16 میلیارد و 562  میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، 162 میلیارد و 125 میلیون به راه وشهرسازی شرق استان سمنان و 32 میلیارد و 874 میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان سمنان پرداخت شد تا براساس ردیف (35) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه1400هزینه شود.

شایان ذکر است، ردیف (35) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1400مربوط به رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار است.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0