ارتباط با ما دوشنبه, 3 آبان 1400

سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور

  • EN
  • ساعت : ۱۵:۱۵:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 
  • کد خبر : ۱۹۰۷
یكصدو بیست و هشتمین یارانه نقدی 20 مهرماه1400 روز سه شنبه 20 مهر ماه 1400 ساعت 24 واریز می شود. اداره كل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه های كشور
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0