ارتباط با ما چهارشنبه, 17 آذر 1400

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

  • EN
  • ساعت : ۱۰:۵۶:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 
در راستای پیش بینی و پیشگیری حوادث غیر مترقبه؛
1000 میلیارد به سازمان های اورژانس و هواشناسی كشور پرداخت شد
در اجرای ردیف 38 جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه 1400 به سازمان هواشناسی کشور و سازمان اورژانس کشور 1000 میلیارد ریال پرداخت شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، 1000میلیارد ریال در راستای پیش بینی و پیشگیری حوادث غیر مترقبه و بر اساس اجرای ردیف 38 جدول مصارف هدفمندی موضوع بند الف تبصره  14 قانون بودجه 1400 به سازمان هواشناسی کشور بابت پیش بینی و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه و سازمان اورژانس کشور بابت به روز رسانی و تجهیز آمبولانس تحت عنوان تملک دارایی ها و سرمایه ای پرداخت شد.

در این مرحله از واریزی، 133 میلیارد ریال به حساب سازمان هواشناسی کشور پرداخت شد تا با جمع کل واریزی ها تا به امروز جمعا 466 هزار میلیارد ریال به این سازمان بابت خرید تجهیزات تخصصی برای مقابله و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه اختصاص داده شد.

  سازمان اورژانس کشور نیز در اجرای ردیف 38  تبصره 14 قانون بودجه 1400 کل کشور، با دریافت 867 میلیارد ریال در این مرحله جمعا هزار و 867 میلیارد ریال برای بروز رسانی و تجهیز آمبولانس از سازمان هدفمندسازی یارانه ها دریافت کرده است.

لازم به توضیح است، عنوان ردیف 38 جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه 1400 مربوط به پیش بینی و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0