• ساعت : ۱۴:۱۶:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 
در راستای هم اندیشی در تدوین لایحه برنامه و بودجه سال1401 کل کشور؛
اولین جلسه كارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ها برگزار شد
اولین جلسه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ها در راستای هم اندیشی در تدوین لایحه برنامه و بودجه سال1401 کل کشور برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور، اولین جلسه کارگروه برنامه و بودجه کشور در راستای تکلیف محوله از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور تهیه پیشنهادات مرتبط با لایحه  بودجه سال 1401 کل کشور در سالن یاوران بهشتی سازمان برنامه و بودجه با حضور دکتر امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور؛ معاونین و مدیران کل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور؛ روسای امور عضو کارگروه سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

در این کارگروه که برای اولین بار در ستاد بودجه بودجه کل کشور با مسئولیت سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور تشکیل گردید، دکترحاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور و رئیس کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه به بررسی و ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد منابع و مصارف، آسیب شناسی وضع موجود، انحراف از تکالیف قانونی پرداخت و افزود: نظام جدید پیشنهادی با هدف بهبود رفاه عمومی جامعه، کاهش فاصله های طبقاتی، افزایش تولید کالا و خدمات رقابت پذیر برای تنظیم بازارهای داخلی و بازارهای هدف جهانی پیشنهاد خواهد شد وهمچنین برای دست یابی به یک مدل و رسیدن به بسته های جدید سیاستی در حوزه اعطای یارانه ها اعم از نقدی و غیر نقدی و آشکار و پنهان به بررسی و آسیب شناسی  روند گذشته، تجربیات کشورهای موفق مورد بررسی قرار گرفته و همچنین با توجه به اسناد بالادستی و شرایط کنونی کشور مدل بهینه در برنامه های حمایتی یارانه برای ارائه در لایحه1401 را به ستاد بودجه پیشنهاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه آثار سیاست های یارانه ای و حمایتی را بر بخش های مختلف مانند شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم و میزان تولید در بخش های مختلف و رفاه خانوار با استناد از یک مدل برنامه ریزی مالی در این کارگروه مورد بررسی خواهد گرفت، اضافه کرد: قبل از آن که سیاست یارانه ای وحمایتی پیشنهاد و یا به اجرا گذاشته شود آثار و تبعات این تصمیم و سیاست را بر شاخص های کلان اقتصادی، تولید و زندگی مردم با دقت نظر بالا و کارشناسی در نظر گرفته می شود.

رئیس کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ستاد تدوین بودجه1401 کشور، به یارانه های پنهان و مدیریت این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: شناسایی یارانه های پنهان در پرداخت و یا بازمدیریت یارانه های پنهان و از دیگر مباحث مورد بررسی در این کارگروه بود.

دکتر حاجتی با اشاره به تاکید رئیس محترم جمهور در حل مشکلات تولید و رفاه عمومی مردم و دستورات رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار و تثبیت شرایط اقتصادی عنوان داشت: تدوین برنامه ها و بودجه پیشنهادی این کارگروه برای سال 1401 کل کشور براساس این فرمایشات و اولویت ها دنبال خواهد شد.  

یادآور می شود، با حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور بعنوان رئیس کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی و عضو ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه1401 کشور منصوب شده بود.  

امتیاز :  ۳.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0